Disclaimer

NR7Finance betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
NR7Finance aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Het auteursrecht op deze website berust bij NR7Finance.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door NR7Finance.

Privacybeleid

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen.
Er zijn echter situaties waarbij wij of onze zakenpartners informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een offerte aan te vragen of een afspraak te kunnen verwezenlijken.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via Internet verzamelen.
Uw persoonlijke informatie zal niet worden doorverkocht of gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor uw gegevens zijn opgegeven.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.