Een lening afsluiten? – Welke stukken moet u aantonen?

– Door Tjalling Heeringa –Wanneer u een lening wilt afsluiten moet u ook een aantal stukken aantonen. En omdat wij graag willen dat het proces snel en vlekkeloos verloopt heb ik vandaag de stukken die aangetoond moeten worden op een rij gezet.

Dit zijn:

  • De ondertekende offerte
  • Kopie geldig legitimatiebewijs
  • Kopie van een recente salarisstrook of een uitkeringsspecificatie
  • Kopie van een recent bankafschrift
  • En in geval van reeds lopende leningen een kopie afschrift van deze lening(en)

De ondertekende offerte

Het klinkt heel logisch; u dient de offerte te ondertekenen. Hierdoor weet de bank dat u deze gelezen hebt en akkoord gaat met de inhoud. Het is immers een belangrijke beslissing die u maakt en daarom moeten we er zeker van zijn dat u alle pagina’s goed hebt doorgenomen.

Bij Postkrediet bestaat de offerte uit een aantal onderdelen; het contract, de opdracht voor uitbetaling van het geld, een machtiging voor automatische incasso, uw gegevens en een akkoordverklaring voor onze dienstverlening. In veel gevallen wordt er ook getekend voor de opzegging van een krediet.

Uw handtekening zelf is een controlemiddel voor de bank. Zij gaan namelijk na of uw handtekening overeenkomt met de handtekening op uw identiteitsbewijs. Dit is voor de bank dé manier om uw identiteit te controleren en identiteitsfraude te voorkomen.

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Ter controle hebben we een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. De meeste klanten legitimeren zich door middel van een kopie paspoort of identiteitskaart. Met uitzondering van Nationale-Nederlanden is ook een kopie van een geldig rijbewijs toegestaan.

Op alle legitimatiebewijzen staan een aantal belangrijke controlegegevens. De bank controleert deze gegevens op juistheid, dit is een manier om fraude tegen te gaan. Bij een identiteitskaart en een rijbewijs staan een aantal controlegegevens op de achterkant. Daarom moet u bij deze legitimatiebewijzen zowel de voor- als de achterkant aantonen.

Een kopie van een recente salarisstrook of een uitkeringsspecificatie

Geld uitlenen moet altijd verantwoord zijn. Dit betekent ondermeer dat u over voldoende inkomen moet beschikken. Dat inkomen toont u aan middels een loonstrook of een uitkeringsspecificatie bij pensioen en arbeidsongeschiktheid. Deze documenten moeten recent zijn zodat de bank met het juiste inkomen rekent. Een loonstrook mag daarom maximaal 2 maanden oud zijn. Een uitkeringsspecificatie wordt in ieder geval in de maand januari verstrekt. Het is dan ook belangrijk dat er een datum op het betreffende document staat.

Een kopie van een recent bankafschrift

Per bank verschilt het of u twee weken of één maand aaneengesloten bankafschriften aan moet tonen. Aaneengesloten betekent dan alle af- en bijschrijvingen van deze periode, zonder selecties of doorhalingen. De bank wil graag nagaan of u aan uw verplichtingen voldoet. Ook dat hoort bij verantwoorde kredietverstrekking.

Verder willen de banken zien dat het inkomen dat u ontvangt ook daadwerkelijk wordt gestort op uw rekening. En willen de banken zien dat uw woonlasten overeenkomen met de woonlasten die u heeft opgegeven. Dat doet u door de afschrijving hiervan aan te tonen.

Een kopie van het inlossaldo van uw lopende lening

Het komt vaak voor dat bestaande leningen worden ingelost bij het afsluiten van een nieuwe lening. De bank verzorgt de inlossing van uw bestaande lening(en). Dat doen zij aan de hand van een inlossaldo. Het inlossaldo mag maximaal 2 maanden oud zijn en moet het openstaande saldo van uw lening vermelden. Dit stelt de bank in staat om het juiste bedrag over te maken.

Het is belangrijk dat het contractnummer en de naam van de maatschappij ook op het inlossaldo staan. Hierdoor weet de bank naar wie, en onder vermelding waarvan, zij het geld over dienen te maken.

Is dit alles?

In veel gevallen zijn dit alle documenten waar de bank om vraagt. In een aantal situaties kan het voorkomen dat er toch om extra informatie wordt gevraagd. Bij Postkrediet ontvangt u altijd binnen 24 uur een persoonlijke offerte met een persoonlijke checklist. Hierin staat uitgelegd welke stukken de bank in uw situatie van u nodig heeft.

Heeft u vragen over de stukken die aangetoond dienen te worden? Of heeft u hulp nodig bij het compleet maken van deze stukken? Twijfel niet en neem contact met mij of mijn collega’s op via 088 777 23 45

Tjalling Heeringa

Senior kredietspecialist